Elektronske komponente (Grupe A i B) nastavni plan za 16.04.2020.

Dragi studenti, Nastavni plan za 16.04.2020. obuhvata skup slajdova 55-93 iz dokumenta “EK_Predavanja_02.pdf” (Teme 9 i 10. prema Syllabus-u: pn-spoj i Diode). Posebnu pažnju obratiti na sledeće: Direktna i inverzna polarizacija diode. Struja kroz diodu (slajd 64)!!! Napon vođenja silicijumske diode 0,7V (slajd 66) Dioda je usmeračka komponenta: provodi struju …