Dragi studenti,

Pre svega, na sajtu su dostupne su ažurirane verzije slajdova i udžbenika, pa Vas molimo da ih preuzmete!

Nastavni plan za 09.04.2020. obuhvata skup slajdova 1-42 iz dokumenta “EK_Predavanja_02.pdf” (Tema 8. prema Syllabus-u: Poluprovodnici). Posebnu pažnju obratiti na sledeće:

  • Pojam šupljina (slajdovi 11-13)!
  • Dopiranje silicijuma – donori i akceptori (slajdovi 23-27).
  • Pojam većinskih i manjinskih nosioca naelektrisanja (slajd 29)!!!
  • P-N spoj (slajdovi 35-42), posebno formiranje osiromašene oblasti i ugrađenog električnog polja!!!

Za konsulatacije smo dostupni putem elektronske pošte (dragan.mancic@elfak.ni.ac.rs, zoran.prijic@elfak.ni.ac.rs). Molimo Vas da temu poruke (subject) ne ostavljate praznu – napišite, na primer, “Pitanje u vezi poluprovodnika” i slično. Takođe Vas molimo da u potpisu poruke navedete svoje ime i prezime.

Pitanja možete postaviti bilo kome od profesora, nezavisno od grupe.

prof. dr Dragan Mančić

prof. dr Zoran Prijić