Elektronske komponente (Grupe A i B) – nastavni plan za 09.04.2020.

Dragi studenti, Pre svega, na sajtu su dostupne su ažurirane verzije slajdova i udžbenika, pa Vas molimo da ih preuzmete! Nastavni plan za 09.04.2020. obuhvata skup slajdova 1-42 iz dokumenta “EK_Predavanja_02.pdf” (Tema 8. prema Syllabus-u: Poluprovodnici). Posebnu pažnju obratiti na sledeće: Pojam šupljina (slajdovi 11-13)! Dopiranje silicijuma – donori i …