Dragi studenti,

Nastavni plan za 02.04.2020. obuhvata skup slajdova 338-384 iz dokumenta “EK_Predavanja_01.pdf” (Tema 6. prema Syllabus-u: Transformatori). Posebnu pažnju obratiti na sledeće:

  • Transformator pruža galvansku izolaciju između ulaznog i izlaznog signala (slajd 349)!!!.
  • Transformator menja samo amplitudu, ali ne i učestanost naizmeničnog signala!!! Na primer, ako je učestanost signala na primaru 50Hz, učestanost signala na sekundaru će takođe biti 50Hz.
  • Amplituda signala na sekundaru zavisi od odnosa transformacije. Odnos transformacije zavisi od odnosa broja navojaka sekundara i primara.
  • Transformator ne radi sa jednosmernim signalima, jer je za pojavu magnetne indukcije potrebno da se signal menja u vremenu.
  • Odnos snaga na primaru i sekundaru (slajd 356).
  • Prividna snaga (slajd 363).
  • Mrežni transformator (slajd 369).
  • Mere bezbednosti (slajd 384). Nepravilno priključivanje i rukovanje mrežnim transformatorima može biti opasno po život!!!

Za konsulatacije smo dostupni putem elektronske pošte (dragan.mancic@elfak.ni.ac.rs, zoran.prijic@elfak.ni.ac.rs). Molimo Vas da temu poruke (subject) ne ostavljate praznu – napišite, na primer, “Pitanje u vezi transformatora” i slično. Takođe Vas molimo da u potpisu poruke navedete svoje ime i prezime.

Pitanja možete postaviti bilo kome od profesora, nezavisno od grupe.

prof. dr Dragan Mančić

prof. dr Zoran Prijić