Elektronske komponente: Grupe A i B – nastavni plan za 02.04.2020.

Dragi studenti, Nastavni plan za 02.04.2020. obuhvata skup slajdova 338-384 iz dokumenta “EK_Predavanja_01.pdf” (Tema 6. prema Syllabus-u: Transformatori). Posebnu pažnju obratiti na sledeće: Transformator pruža galvansku izolaciju između ulaznog i izlaznog signala (slajd 349)!!!. Transformator menja samo amplitudu, ali ne i učestanost naizmeničnog signala!!! Na primer, ako je učestanost signala …