Elektronske komponente (Grupe A i B) nastavni plan za 30.04.2020.

Dragi studenti, Nastavni plan za 30.04.2020. obuhvata skup slajdova 126-167 iz dokumenta “EK_Predavanja_02.pdf” (Tema 11. prema Syllabus-u: Bipolarni tranzistor). Posebnu pažnju obratiti na sledeće: Princip rada (slajdovi 130-139). Upotrebljena notacija je sledeća: VBE je napon između baze i emitora VBE=VB-VE (drugi indeks se odnosi na referentnu elektrodu). Slično, VBC=VB-VC, VCE=VC-VE. …

Elektronske komponente (Grupe A i B) nastavni plan za 23.04.2020.

Dragi studenti, Nastavni plan za 23.04.2020. obuhvata skup slajdova 94-124 iz dokumenta “EK_Predavanja_02.pdf” (Tema 10. prema Syllabus-u: Diode). Posebnu pažnju obratiti na sledeće: Zaštita elektronskog prekidača od indukovanog napona suprotnog polariteta korišćenjem prekidačke diode (slajd 96). Zener dioda radi u oblasti inverzne polarizacije i proboja. !!!Zener dioda služi kao regulator …

Elektronske komponente (Grupe A i B) nastavni plan za 16.04.2020.

Dragi studenti, Nastavni plan za 16.04.2020. obuhvata skup slajdova 55-93 iz dokumenta “EK_Predavanja_02.pdf” (Teme 9 i 10. prema Syllabus-u: pn-spoj i Diode). Posebnu pažnju obratiti na sledeće: Direktna i inverzna polarizacija diode. Struja kroz diodu (slajd 64)!!! Napon vođenja silicijumske diode 0,7V (slajd 66) Dioda je usmeračka komponenta: provodi struju …

Elektronske komponente (Grupe A i B) – nastavni plan za 09.04.2020.

Dragi studenti, Pre svega, na sajtu su dostupne su ažurirane verzije slajdova i udžbenika, pa Vas molimo da ih preuzmete! Nastavni plan za 09.04.2020. obuhvata skup slajdova 1-42 iz dokumenta “EK_Predavanja_02.pdf” (Tema 8. prema Syllabus-u: Poluprovodnici). Posebnu pažnju obratiti na sledeće: Pojam šupljina (slajdovi 11-13)! Dopiranje silicijuma – donori i …

Elektronske komponente: Grupe A i B – nastavni plan za 02.04.2020.

Dragi studenti, Nastavni plan za 02.04.2020. obuhvata skup slajdova 338-384 iz dokumenta “EK_Predavanja_01.pdf” (Tema 6. prema Syllabus-u: Transformatori). Posebnu pažnju obratiti na sledeće: Transformator pruža galvansku izolaciju između ulaznog i izlaznog signala (slajd 349)!!!. Transformator menja samo amplitudu, ali ne i učestanost naizmeničnog signala!!! Na primer, ako je učestanost signala …