Nastavni plan za 26.03.2020. obuhvata skup slajdova 257-328 iz dokumenta “EK_Predavanja_01.pdf” (Tema 5. prema Syllabus-u: Kalemovi). Posebnu pažnju obratiti na sledeće:

  • Vremenska konstanta kalema (slajd 281).
  • Indukcija napona suprotnog polariteta na krajevima kalema nakon ukidanja impulsne pobude (slajd 284)!!!
  • Reaktansa kalema i ponašanje na niskim i visokim učestanostima (slajd 299!) .
  • Fazni pomeraj i impedansa kalema (slajdovi 310-311).
  • Sopstvena rezonantna učestanost kalema i implikacije (posebno slajd 327)

Za konsulatacije smo dostupni putem elektronske pošte (dragan.mancic@elfak.ni.ac.rs, zoran.prijic@elfak.ni.ac.rs). Molimo Vas da temu poruke (subject) ne ostavljate praznu – napišite, na primer, “Pitanje u vezi kalema” i slično. Takođe Vas molimo da u potpisu poruke navedete svoje ime i prezime.

Pitanja možete postaviti bilo kome od profesora, nezavisno od grupe.

prof. dr Dragan Mančić

prof. dr Zoran Prijić