Elektronske komponente: Grupe A i B – nastavni plan za 26.03.2020.

Nastavni plan za 26.03.2020. obuhvata skup slajdova 257-328 iz dokumenta “EK_Predavanja_01.pdf” (Tema 5. prema Syllabus-u: Kalemovi). Posebnu pažnju obratiti na sledeće: Vremenska konstanta kalema (slajd 281). Indukcija napona suprotnog polariteta na krajevima kalema nakon ukidanja impulsne pobude (slajd 284)!!! Reaktansa kalema i ponašanje na niskim i visokim učestanostima (slajd 299!) …