Workshop “3D štampa”

U okviru programa ERASMUS+ u periodu od 8-12 aprila 2019. docent dr Ljubomir Vračar (katedra za mikroelektroniku) i asistent Vladimir Sibinović (katedra za upravljanje sistemima) kolegama sa Malte su održali workshop na temu 3D štampe. Pored ostalog, prikazana je upotreba različitih materijala za 3D štampu, upotreba softwera za projektovanje 3D …