Članovi Katedre za mikroelektroniku, doc. dr Ljubomir Vračar i asistent Miloš Marjanović bili su članovi žirija na balkanskoj rundi EBEC takmičenja koje je održano od 11. do 15. maja 2018. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu. Oni su ocenjivali timski dizajn na temu „Fliper“ sa unapred definisanim pravilima. Učesnici takmičenja bili su iz lokalnih BEST grupa iz Beograda, Maribora, Mostara, Novog Sada, Niša, Podgorice, Skoplja i Zagreba. Pobedio je tim iz Skoplja. Takmičenje je organizovala lokalna BEST grupa iz Niša.