Najbolja tehnološka inovacija 2012. godine

Na republičkom takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju 2012. godine  tim koji čine: Mr Ljubomir Vračar, asistent; Saša Dević dipl. ing. (u vreme takmičenja student 5. godine), Damir Nešić, dipl. ing. (u vreme takmičenja student 5. godine), osvojili su drugu nagradu u kategoriji Realizovane inovacije sa razvijenim prototipom uređaja pod nazivom  “Taster za industrijsku …