Deseta studentska konferencija, IEEESTEC 10th Student project conference, održana je 23. novembra 2017. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu (http://ieee.elfak.ni.ac.rs/). Konferenciju su organizovali studentski ogranak IEEE SB Niš, EESTEC LC Niš i Elektronski fakultet u Nišu, u saradnji sa IEEE Serbia and Montenegro Section, IEEE Electron Devices/Solid-State Circuits Chapter i IEEE Microwave Theory and Techniques Chapter, uz podršku Srpske akademije nauke i umetnosti (SANU).

Poziv za konferenciju poslali smo autorima radova sa prethodnih konferencija, svim studentskim organizacijama u Srbiji, studentskim ograncima IEEE-a, članovima IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora. Ukupan broj pristiglih radova je 75 (iz oblasti: elektronika, mikroelektronika, telekomunikacije, automatika, energetika, računarstvo i informatika, fizika, mobilnost studenata… ). Svi radovi su prošli fazu recenziranja, pri čemu je za svaki rad obezbeđeno minimum po tri recenzije. U procesu recenziranja pomogla su 59 nastavnika i saradnika Elektronskog fakulteta u Nišu. Na osnovu prispelih recenzija dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: Prošireno realna i viruelno realna 10. IEEESTEC konferencija
Autori: Miša Ković, Darko Đorđević, Aleksandar Vukašinović, Slavimir Stošović
Institucija: VTŠ Apps Tima Visoke Tehničke Škole Strukovnih Studija u Nišu
2. nagrada
Rad: Design, Simulation and Fabrication of a Microstrip Low-Pass Filter with Open-Stubs
Autori: Zornitsa Krasteva, Ivaylo Vladimirov
Institucija: Faculty of Telecommunications, Technical University of Sofia
3. nagrada
Rad: a) Vektorsko upravljanje mašinom sa stalnim magnetima
Autori: Bratislav Trojić
Institucija: Elektronski fakultet Niš
Rad: b) All Sky Cloudiness Estimator
Autori: Vladimir Nikolić, Leander Schroder, Aleksa Tešić
Institucija: Naučnoistraživačka stanica Petnica

U kategoriji Rad sa najboljom praktičnom realizacijom, a na osnovu Odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: Meteorološka stanica – Data logger
Autori: Miloš Đorđević, Branislav Jovičić, Bojan Milosavljević
Institucija: Elektronski fakultet Niš
2. nagrada
Rad: Mobilna android aplikacija za pomoć pri vožnji na autoputevima u Srbiji
Autori: Petar Lakčević, Bojan Martinović, Rastko Damnjanović
Institucija: Fakultet organizacionih nauka Beograd, Politehnički univerzitet u Milanu
3. nagrada
Rad: Sistem za testiranje vida i određivanje potrebne dioprtije korekcionog sredstva – OPTIS
Autori: Aleksandar Gavrić
Institucija: Elektronski fakultet Niš

Sami autori su anketom za najinteresantniji rad izabrali:
1. nagrada
Rad: Autentifikicaioni sistem elektronske brave
Autori: Milan Ivković, Milan Milićević, Stefan Đokić, Nemanja Raković, Dragan Kostić, Lazar Bogdanović, Stefan Tomić
Institucija: Elektronski fakultet Niš

Nagrada u kategoriji IEEE Woman in Engineering. Na osnovu odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljena je:
1. nagrada
Rad: Veštačka inteligencija na primeru LEGO robota
Autori: Nevena Milenković, Teodora Stojanović
Institucija: Tehnička škola Zaječar

Nagrada u kategoriji IEEE MTT specijalna nagrada, je dodeljena:
1. nagrada
Rad: Realizacija jednog ASK/PSK modulatora
Autori: Ana Veljanovska, Nikola Ilić, Lazar Tešić
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

Specijalnu nagradu inovacionog centra naprednih tehnologija dobio je:
1. nagrada:
Rad: M2M uređaj za merenje temperature i vlažnosti vazduha
Autori: Milan Stojanović
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

Odlukom Organizacionog odbora Konferencije za najbolji rad IEEESTEC konferencije, predložen za IEEE Region 8 Student Paper Contest 2017 (http://www.ieeer8.org/category/student-activities/awards-and-contests/student-paper-contest) izabran je:

1. nagrada
Rad: Fooling a neural network with common adversarial Noise
Autori: Nikola Popović, Marko Mihajlović
Institucija: Elektrotehnički fakultet Beograd, Elektronski fakultet Niš