IEEESTEC konferencija studentskih projekata biće održana 23.11.2017. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu, desetu godinu zaredom. Konferenciju organizuju IEEE studentski ogranak Niš, EESTEC lokalni komitet Niš i Elektronski fakultet Niš uz podršku IEEE sekcije Srbija i Crna Gora i SANU, ogranak Niš. Okosnicu organizacije čine članovi Katedre za mikroelektroniku, doc. dr Danijel Danković, predsednik konferencije, Miloš Marjanović, potpredsednik konferencije i Jana Vračar, sekretar konferencije.

Ove godine biće prezentovano 75 radova iz svih oblasti elektronike i računarstva. Svi radovi prošli su fazu recenziranja, tako da je pripremljen Zbornik koji će biti štampan i podeljen svim učesnicima. Autori najboljih radova dobiće vredne robne nagrade, dar prijatelja Konferencije. Sve detaljne informacije o Konferenciji možete pogledati ovde. (http://ieee.elfak.ni.ac.rs/).

Detaljna satnica Konferencije biće uskoro objavljena, a do tada pogledajte kako je bilo prethodne godine…