Anđela Kocić, student IV godine na modulu Elektronske komponente osvojila je nagradu u iznosu od 1500 eura u okviru programa Social Imapact Award za svoj projekat pod nazivom HearO Glasses.

Anđela je osmislila i razvila pomagalo za gluve koje bi im pomoglo da se orijentišu u prostoru, koristeći senzore i dodatnu elektroniku. Razvoj uređaja radila je pod mentorstvom doc. dr Ljubomira Vračara sa Katedre za mikroelektroniku. Ovaj projekat prijavila je na nagradni program Social Impact Award, koji ima za cilj da osnaži ljude koji žele da se bave socijalnim preduzetništvom i postoji u 18 zemalja sveta. Tokom četiri meseca trajanja programa učestvovala je na brojnim radionicama i predavanjima o biznisu i obilazila udruženja i škole za gluve, kako bi se bliže upoznala sa njihovim problemima i unaprdila svoj proizvod. Tako je saznala da gluvi ljudi sa slušnim aparatom mogu da čuju zvuk, ali ne i odakle on dolazi. Ovo je problem koji će njen uređaj rešiti. U međuvremenu je u svoj tim pozvala kolege Bojana Draška i Dušana Dimitrijevića. Mentor tokom trajanja programa bio joj je Ivan Bjelajac, operativni direktor kompanije GoDaddy za Beograd.

Na kraju programa, pozvana je na dvominutni pitch, kratku prezentaciju o tehnološkom rešenju, biznis planu, planovima za dalji ravoj. U konkurenciji 10 timova, Anđela je osvojila nagradu u vrednosti od 1500 eura. Trenutno radi na tehnološkim unapređenjima uređaja i istraživanju tržišta, kako bi u budućnosti plasirala svoj proizvod na tržište i na taj način pomogla gluvima.