Mikroelektronika

Elektronski fakultet Niš

Dobrodošli!

Katedra za mikroelektroniku

Studijski program

OSNOVNE I MASTER AKADEMSKE STUDIJE ELEKTRONSKE KOMPONENTE I MIKROSISTEMI (EKM) Katedra za mikroelektroniku je nosilac modula Elektronske komponente i mikrosistemi (EKM) na osnovnim akademskim studijama, koji je po programskim sadržajima u potpunosti kompatibilan sa sličnim...

Laboratorije

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD Naučno-istraživački rad na Katedri se odvija u laboratorijama koje su savremeno opremljene. Aktuelni nastavnici i saradnici Katedre za mikroelektroniku su tokom nastavnog i naučno-istraživačkog rada objavili preko hiljadu naučnih radova, kao i veći...

Članovi katedre

Članovi Katedre su: Dr Paunović Vesna, redovni profesor (kabinet 325c)   Dr Prijić Aneta, redovni profesor (kabinet 326c) Dr Manić Ivica, redovni profesor (kabinet 404) Dr Pantić Dragan, redovni profesor (kabinet 337) Dr Prijić Zoran,...

Poštovani posetioci,

Dobro došli na Internet lokaciju Katedre za mikroelektroniku. Prezentaciju modula Elektronske komponente i mikrosistemi (EKM) pogledaje u nastavku. Saznajte:

  • Kako se izvodi nastava na modulu EKM
  • Koje se oblasti proučavaju
  • Ko su nastavnici i saradnici Katedre za mikroelektroniku
  • U kojim firmama i na kojim pozicijama rade naši bivši studenti

Istorijat katedre

U prvim godinama postojanja Elektronskog odseka na Tehničkom fakultetu formirane su Katedra za elektronske sastavne delove i tehnologiju i materijale. Početkom sedamdesetih godina menja im se naziv u Katedra za elektronske sastavne delove i materijale, zatim u Katedra za mikroelektroniku i elektronske komponente i na kraju, početkom devedesetih godina, nastaje Katedra za mikroelektroniku. Katedra za mikroelektroniku je prva organizovala poslediplomske studije na Elektronskom fakultetu sa angažovanjem nastavnika i naučnih saradnika sa Univerziteta u Ljubljani, Instituta Jožef Štefan i Instituta Vinča. Prvi magistarski rad na Elektronskom fakultetu u Nišu odbranjen je na Katedri za mikroelektroniku. Od 1984. godine Katedra za mikroelektroniku je nosilac Smera za mikroelektroniku. Posle najnovijih korekcija nastavnog plana i akreditacije studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo, smer (modul) menja naziv u Elektronske komponente i mikrosistemi, koji je po programskim sadržajima u potpunosti kompatibilan sa sličnim smerovima na vodećim evropskim univerzitetima. Katedra za mikroelektroniku, kao nosilac ovog modula, raspolaže izuzetnim kadrovskim potencijalima (veliki broj nastavnika i saradnika poznatih i priznatih u svetskim okvirima) i savremenom opremom za izvođenje nastave po evropskim standardima. Teorijska i praktična znanja kojima inženjeri ovog smera ovladavaju omogućavaju im projektovanje i realizaciju mikroelektronskih sistema za primenu u svim oblastima industrije. Veliki broj studenata koji su diplomirali na našem odseku veoma uspešno radi na institutima i univerzitetima u inostranstvu i sa njima Katedra ima odličnu saradnju.

Studijski programi:

Osnovne akademske studije
Master akademske studije
Doktorske studije (naučne oblasti: Nanotehnologije i mikrosistemi, Primenjena fizika)

Diplomirani i master inženjeri sa našeg smera su se već zaposlili u mnogim domaćim i stranim kompanijama (podaci iz predhodne dve godine).