Senzori i pretvarači (VI semestar)

Predmetni nastavnik :

Dr Vračar Ljubomir, docent (kabinet 328c/330c) 

Šifra predmeta: 2OEM6O03OBAVEŠTENJA (2019/2020):

Konsultacije:

Kancelarija 330c, 11-13h, svaki radni dan.

ili emailom: ljubomir.vracar@gmail.com  (u SUBJECT polje obavezno napisati “KONSULTACIJE”)


UTISCI O PREDMETU – ANKETA

PREDAVANJA (SLAJDOVI):

DODATNI MATERIJAL:

Uzimajući u obzir gradivo koje bi trebalo naredno da se obradi, preporučujem da, pored materija koji već postoji za ovaj predmet, pogledate sledeće filmove i to po navedenom redosledu. Autor je Rushal Shah i pored ovih na njegovom Youtube kanalu možete naći i druge filmove koji slikovito objašnjavaju razno gradivo iz elektronike.

A/D konverzija:

Film1
Film2
FIlm3
Film4
Film5
Film6
Film7
Film8
Film9

LITERATURA ZA LABORATORIJSKE VEŽBE:


PRIJAVLJIVANJE GRUPA ZA RAČUNSKE VEŽBE

PRIJAVLJIVANJE ZA PREDISPITNE ROKOVE 


ZANIMLJIVOSTI IZ PRAKSE  :

Fotografije napravljene termalnom kamerom FLIR E50:

Hrabri studenti nakon položenog ispita 2020. godine. Fotografije su napravljene termalnom kamerom “FLIR One-Pro”. Slike prikazuju opcije detekcije kontura i konbinovanja optičke i termalne slike.