Senzori i pretvarači (VI semestar)

Predmetni nastavnik :

Dr Ljubomir Vračar, vanredni profesor (kabinet 328c/330c)

Šifra predmeta: 2OEM6O03KONSULTACIJE:

Kancelarija 330c, 11-13h, svaki radni dan.

ili emailom: ljubomir.vracar@gmail.com  (u SUBJECT polje obavezno napisati “KONSULTACIJE”)


PREDAVANJA (SLAJDOVI):

DODATNI MATERIJAL:

Na sledećim sajtovima možete pronaći brojne primere za upotrebu senzora:
https://www.mysensors.org/build
https://hackaday.com

Uzimajući u obzir gradivo iz ovog predmeta, preporučujem da, pored materija koji već postoji, pogledate sledeće filmove i to po navedenom redosledu. Autor je Rushal Shah i pored ovih na njegovom Youtube kanalu možete naći i druge filmove koji slikovito objašnjavaju razno gradivo iz elektronike.
A/D konverzija:
Film1
Film2
FIlm3
Film4
Film5
Film6
Film7
Film8
Film9

LITERATURA ZA LABORATORIJSKE VEŽBE:


PRIJAVLJIVANJE GRUPA ZA RAČUNSKE VEŽBE

PRIJAVLJIVANJE ZA PREDISPITNE ROKOVE 

UTISCI O PREDMETU – ANKETA


ZANIMLJIVOSTI IZ PRAKSE  :

Fotografije napravljene termalnom kamerom FLIR E50:

Hrabri studenti nakon položenog ispita 2020. godine. Fotografije su napravljene termalnom kamerom “FLIR One-Pro”. Slike prikazuju opcije detekcije kontura i konbinovanja optičke i termalne slike.

Termalna fotografija 2022.

FLIR_2022