Poluprovodničke komponente (IV semestar)

Profesor: Aneta Prijić  (kabinet 326)
Asistenti: Aleksandra Stojković i Jana Vračar (kabinet 327)

Spisak studenata u školskoj 2020/2021.

Raspored održavanja nastave u školskoj 2020/2021. (novi)

Ocena znanja (2021)

Rezultati I kolokvijuma

Rezultati II kolokvijuma

Rezultati III kolokvijuma

Zbirni rezultati kolokvijuma

Predavanja

Uvod u poluprovodničke komponente i njihovu primenu – udžbenik

Računske vežbe

Vežbe na računaru

Laboratorijske vežbe

Biblioteke

Blanketi

Projektni zadaci