Obnovljivi izvori energije (V semestar)

Predmetni nastavnik :

Dr Dragan Pantić, redovni profesor (kabinet 337)

SYLLABUS:

KALENDAR:

TEME ZA SEMINARSKI RAD/TIMSKI PROJEKAT:

Teme za seminarski rad

PREDAVANJA (SLAJDOVI):

2018_OIE_Lec01_Uvod&Solar
2018_OIE_Lec02_Technology roadmap_all
2018_OIE_Lec03_Solarna termalna energija
2018_OIE_Lec04_Solarna PV energija
2018_OIE_Lec05_Svetlost&Solarna ćelija
2018_OIE_Lec06_Energija vetra
2018_OIE_Lec07_Geotermalna energija
2018_OIE_Lec08_Energija biomase

2018_OIE_PITANJA i ODGOVORI

VEŽBE:

ОИЕ-Списак тема