Fizika (I semestar)

LITERATURA:

Fizika_knjiga (PDF) 

Laboratorijski praktikum (PDF)


VIDEO PREZENTACIJE LABORATORIJSKIH VEŽBI:

1a vežba – Odredivanje ubrzanja Zemljine teže pomocu matematickog klatna

1b vežba – Odredivanje Jungovog modula elasticnosti žice

2a vežba – Odredivanje momenta inercije tela pomocu torzionog klatna 

2b vežba – Odredivanje momenta inercije tela primenom Štajnerove teoreme 

3a vežba – Proveravanje Bojl-Mariotovog zakona 

3b vežba – Odredivanje odnosa cp/cv za vazduh 

4a vežba – Odredivanje toplote isparavanja tecnosti 

4b vežba – Odredivanje nepoznate temperature termoparom 

5a vežba – Odredivanje brzine zvuka u vazduhu 

5b vežba – Odredivanje viskoznosti glicerina 

6a vežba – Primena zakona geometrijske optike i princip rada optickih instrumenata 

6b vežba – Odredivanje indeksa prelamanja svetlosti pomocu mikroskopa 

RAČUNSKE VEŽBE – PREZENTACIJE:

1. Uvodno predavanje

2. Treća nedelja

3. Četvrta nedelja

4. Peta nedelja

5. Šesta nedelja

6. Sedma nedelja

7. Osma nedelja

8. Deveta nedelja

9. Deseta nedelja

10. Jedanaesta nedelja

11. Dvanaesta nedelja

12. Trinaesta nedelja