Elektronske komponente (II semestar)

Literatura:

Predavanja_01 (Grupe A i B)

Predavanja_02 (Grupe A i B)

Uvod u poluprovodničke komponente i njihovu primenu

Mole se studenti prve godine da pročitaju Predgovor udžbenika “Uvod u poluprovodničke komponente i njihovu primenu”, kako bi saznali koji deo gradiva je namenjen njima!
Lec_01_Uvod_2018
Lec_01_Uvod_2019 (GRUPA C)
Lec_02_SMD_2018 
Lec_02_SMD_2019
Lec_03_Otpornici_2018
Lec_03_Otpornici_2019
Lec_04_Otpornici_2018
Lec_04_Otpornici_2019
Lec_05_Kondenzatori_2018
Lec_06_Kalemovi&Transformatori_2018
Lec_07_RLC_2018
Lec_08_Prekidači_2018

Test I_2018_rešenja

Lec_09_Poluprovodnici_2018 
Lec_10_PN_Diodе-2018
Lec_11_Bipolarni tranzistori_2018
Lec_12_MOS tranzistori_2018
Lec_13_Optokomponente_2018

Obaveštenje o usmenom delu ispita (jun 2018)- grupa B

Obaveštenje o usmenom delu ispita (jun 2018)- grupa B – PROMENA!!!

EK – jun 2018 B grupa – tabela

PRAKTIKUM: