LABORATORIJSKI PRAKTIKUM – ELEKTRONSKE KOMPONENTE
Sve aktivnosti su u laboratoriji L11 – stara zgrada
Nadoknada laboratorijskih vežbi za studente koji su vežbe radili UTORKOM biće po sledećem
rasporedu:
UTORAK, 28.5.2019.
 Nadoknada I i II vežbe u 15.00 časova
 Nadoknada III i IV vežbe u 15.45 časova
Predaja izveštaja je po sledećem rasporedu:
UTORAK, 28.5.2019.
 Studenti koji su vežbe radili u 15.00 časova dolaze u 15.00 časova
 Studenti koji su vežbe radili u 15.45 časova dolaze u 15.15 časova
 Studenti koji su vežbe radili u 16.30 časova dolaze u 15.30 časova
 Studenti koji su vežbe radili u 17.15 časova dolaze u 15.45 časova
 Studenti koji su vežbe radili u 18.00 časova dolaze u 16.00 časova
 Studenti koji su vežbe radili u 18.45 časova dolaze u 16.15 časova
***
Nadoknada laboratorijskih vežbi za studente koji su vežbe radili SREDOM biće po sledećem
rasporedu:
SREDA, 29.5.2019. u 15.00 časova
Predaja izveštaja je po sledećem rasporedu:
SREDA, 29.5.2019.
 Studenti koji su vežbe radili u 15.00 časova dolaze u 15.00 časova
 Studenti koji su vežbe radili u 15.45 časova dolaze u 15.15 časova
 Studenti koji su vežbe radili u 16.30 časova dolaze u 15.30 časova
 Studenti koji su vežbe radili u 17.15 časova dolaze u 15.45 časova
 Studenti koji su vežbe radili u 18.00 časova dolaze u 16.00 časova
 Studenti koji su vežbe radili u 18.45 časova dolaze u 16.15 časova

***
Nadoknada laboratorijskih vežbi za studente koji su vežbe radili ČETVRTKOM biće po sledećem
rasporedu:
ČETVRTAK, 30.5.2019. od 15.00 – 17.00 časova po dogovorenom rasporedu sa predmetni
asistentima.
Predaja izveštaja je u ČETVRTAK, 30.5.2019. po dogovorenom rasporedu sa predmetni
asistentima.